Cô tôi bỗng đổi giọng…bán xới mãi sao được. Câu hỏi “tên người đần bà họ nội xa kia” có thể cho vào dấu ngoặc đơn dc ko vì

Cô tôi bỗng đổi giọng…bán xới mãi sao được.
Câu hỏi “tên người đần bà họ nội xa kia” có thể cho vào dấu ngoặc đơn dc ko vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới