Có ý kiến cho rằng bài ngắm trăng và tức cảnh pác bó được sáng tác trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng có những điều g

Có ý kiến cho rằng bài ngắm trăng và tức cảnh pác bó được sáng tác trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng có những điều giống và khác nhau về nội dung và hình thức? Hãy chỉ rõ

1 bình luận về “Có ý kiến cho rằng bài ngắm trăng và tức cảnh pác bó được sáng tác trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng có những điều g”

 1. Hoàn cảnh sáng tác hai bài thơ: tuy là hai hoàn cảnh riêng nhưng đều có điểm giống nhau đó là những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, thử thách tinh thần con người.
  + Tức cảnh Pác Bó sáng tác khi Người sống và làm việc trong hang Pác Bó, trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều kiện sinh hoạt gian khổ, thiếu thốn.
  + Ngắm trăng (vọng nguyệt) được viết trong tù, gian khổ.
  – Nội dung: hai bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung và tình cảm với thiên nhiên của người chiến sĩ – thi sĩ Hồ Chí Minh.
  + Tức cảnh Pác Bó thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của người chiến sĩ cách mạng. Bài thơ thể hiện ở niềm vui, sự thích thú trong cuộc sông đầy gian khổ ở núi rừng: ngủ trong hang tối, ăn cháo bẹ rau măng, bàn làm ưiệc là tảng đá chông chênh. Người chiến sĩ không những cảm thấy dồi dào, giàu có về mặt vật chất mà còn cảm thấy sự cao quý, đáng kính trọng bởi cuộc đời làm cách mạng lấy lí tưởng cứu nước làm lẽ sông, không hề bị khó khăn, gian khổ làm cho khuất phục. Người chiến sĩ trong bài thơ là một nhà thơ luôn tìm thấy sự hài hòa với tự nhiên, thư thái với thiên nhiên đặc biệt là luôn vững tinh thần lạc quan, tin tưởng ở sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng sẽ giành thắng lợi

  Trả lời

Viết một bình luận