Đặt 1 câu cảm thán bày tỏ tình cảm của em đối với Bác Hồ.

Đặt 1 câu cảm thán bày tỏ tình cảm của em đối với Bác Hồ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới