Đặt 1 câu ghép chỉ nguyên nhân vì sao lão Hạc gửi tiền cho ông giáo?

Đặt 1 câu ghép chỉ nguyên nhân vì sao lão Hạc gửi tiền cho ông giáo?Viết một bình luận

Câu hỏi mới