Đặt 2 câu miêt tả ông giáo, có dùng thán từ bộc lộ cảm xúc

Đặt 2 câu miêt tả ông giáo, có dùng thán từ bộc lộ cảm xúc

1 bình luận về “Đặt 2 câu miêt tả ông giáo, có dùng thán từ bộc lộ cảm xúc”

  1. + Ôi ! thầy viết nhanh quá !
    => Từ bộc lộ cảm xúc “Ôi”
    + Woa ! Thầy thông minh quá đi !
    => Từ bộc lộ cảm xúc ” Woa “

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới