Đề 1 : Kể về 1 kỉ niệm khiến em nhớ mãi Đề 2 : kể về 1 việc em đã làm giúp bố mẹ vui lòng Giúp mình với!

Đề 1 : Kể về 1 kỉ niệm khiến em nhớ mãi
Đề 2 : kể về 1 việc em đã làm giúp bố mẹ vui lòng
Giúp mình với!Viết một bình luận

Câu hỏi mới