Đề 1: Nhập vai bà lão để kể lại truyện “Tức nước vỡ bờ” Đề 2:Nhập vai chị Dậu để kể lại truyện “Tức nước vỡ bờ”

Đề 1: Nhập vai bà lão để kể lại truyện “Tức nước vỡ bờ”
Đề 2:Nhập vai chị Dậu để kể lại truyện “Tức nước vỡ bờ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới