Đề 3 Phần 1 : đọc kĩ đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi Ngày trái đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đ

Đề 3
Phần 1 : đọc kĩ đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi
Ngày trái đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực .
Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề Một ngày không dùng bao ni lông
Như chúng ta đã biết , việc sử dụng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân hủy của pla-xtic. Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông ,một được thu gom , phần lớn bị bừa bãi khắp nơi cộng đồng ,ao hồ,sông suối.
Câu 1 : phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu (6) và xác định kiểu câu
Câu 2 : Đoạn văn trên trích trong văn bản nào ? nêu kiểu loại của văn bản đó ?
Câu 3: Cho biết hoàn cảnh ra đời ngay trái đất.
mọi người giúp mik với ạ

1 bình luận về “Đề 3 Phần 1 : đọc kĩ đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi Ngày trái đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đ”

 1. 1,
  Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra / hàng triệu bao bì ni lông,
                                                      VN1       CN1
  một / được thu gom, phần lớn / bị bừa bãi khắp nơi cộng đồng ,ao hồ,sông suối.
   CN2      VN2                 CN3            VN3 
  2, Thông tin về ngày trái đất năm 2000 
  Văn bản nhật dụng
  3,
  Ngày 22 tháng 4 hằng năm được gọi là Ngày Trái Đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới