Đề bài: câu chủ đề “học tập là chiều khóa mở ra tương lai tươi sáng”. hay viết một đoạn văn khoảng 25 dòng theo hình thức làm

Đề bài: câu chủ đề “học tập là chiều khóa mở ra tương lai tươi sáng”. hay viết một đoạn văn khoảng 25 dòng theo hình thức làm bài tổng phân hợp

1 bình luận về “Đề bài: câu chủ đề “học tập là chiều khóa mở ra tương lai tươi sáng”. hay viết một đoạn văn khoảng 25 dòng theo hình thức làm”

  1. Học tập luôn là những chiếc chìa khoà to lớn mở rộng tương lai và  ước mơ của mỗi con người chúngta. Học tập rất quan trọng và có ý nghĩa với mỗi người, muốn có tương lai phải học 
    muốn có cuộc đời tươi sáng cũng phải học. Như vậy việc học rất quan trọng nhu chiếc chìa khoá to lớn mở rộng con đường dài tiếp theo. Muốn tương lai tốt đẹp thì phải học tập thật tốt, để moi nhiều kiến thức áp dụng vào đời sống.Như vậy việc học tập đối với giới trẻ cta là 1 chiếc chìa khoá mở rộng tương lai tương sáng.
    tổng phân hợp

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới