*Đoạn 5 : Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “Có một cô bé tuổi trăng tròn rời miền quê có lũy tre xanh, có đồng lúa vàn

*Đoạn 5 : Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Có một cô bé tuổi trăng tròn rời miền quê có lũy tre xanh, có đồng lúa vàng, lên thành phố để giúp công việc cho gia đình người bác. Nhà bác không thiếu một thứ gì – từ bếp ga, nồi cơm điện, lò vi ba, tủ lạnh… nhưng cô bé ấy cơm ăn không thấy ngon, ngủ không thấy trọn giấc, ngồi bần thần khó chịu. Người bác hỏi cô vì sao mà buồn? Cô bé trả lời rất thật lòng: “Con nhớ khói!”…
( Lê Đức Đồng, Văn học và tuổi trẻ)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính ?
Câu 2 : Chỉ ra các vế của câu ghép, cách nối các vế câu ghép và mối quan hệ ý nghĩa của
câu ghép: Nhà bác không thiếu một thứ gì – từ bếp ga, nồi cơm điện, lò vi ba, tủ lạnh… nhưng cô bé ấy cơm ăn không thấy ngon, ngủ không thấy trọn giấc, ngồi bần thần khó chịu
Câu 3 :Tìm từ tượng hình trong đoạn và nêu tác dụng?
Câu 4 :Em hiểu như thế nào về câu nói của cô bé: : “Con nhớ khói!”…”Viết một bình luận

Câu hỏi mới