Đoạn văn tả cảnh chị Dậu đánh cai lệ thể hiện thái độ gì của tác giả đối với nhân vật?Em cảm ơn ạ.

Đoạn văn tả cảnh chị Dậu đánh cai lệ thể hiện thái độ gì của tác giả đối với nhân vật?Em cảm ơn ạ.

1 bình luận về “Đoạn văn tả cảnh chị Dậu đánh cai lệ thể hiện thái độ gì của tác giả đối với nhân vật?Em cảm ơn ạ.”

  1. Giải đáp :
        Tác giải đã vạch trần bộ mặt tàn ác , bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời, xã hội ấy đã đẩy người nông dân vào tình cảnh khổ cực , bị áp bức bốc lột. Những điều đó đã khiến họ phải liều mạng chống lại những chế độ phong kiến tàn ác ấy.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới