Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Bàn tay mẹ chắn mưa sa Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng. Vẫn bàn

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Bàn tay mẹ chắn mưa sa
Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.
Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngonÀ ơi này cái trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi…

Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái mặt trời bé con…
Mai sau bể cạn non mòn
À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.
(Trích À ơi tay mẹ Bình Nguyên)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên.
Câu 2: Trong đoạn trích, người con bé bỏng được gọi bằng những cụm từ nào?

2 bình luận về “Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Bàn tay mẹ chắn mưa sa Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng. Vẫn bàn”

 1. Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
  Câu 2: Trong đoạn trích, người con bé bỏng được gọi bằng cụm từ:
  -Cái trăng vàng
  -Cái trăng tròn
  -Mặt trời bé con

  Trả lời
 2. # Diana3
  1, Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
  2, Người bé con được gọi bằng: cái trăng vàng, mặt trời bé con, cái trăng tròn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới