Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa.

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Ngữ văn 8- tập 2)
Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản ấy là ai?
Câu 2: Bài thơ được xác định ở câu 1 là một tác phẩm thuộc phong trào Thơ Mới. Kể tên một bài thơ khác cũng thuộc phong trào Thơ Mới trong chương trình Ngữ văn 8, ghi rõ tên tác giả?
Câu 3: Xét theo mục đích nói, câu thơ cuối của đoạn thơ trên thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó?
Câu 4: Viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu phân tích để làm rõ cảm xúc của tác giả thể hiện ở đoạn thơ đã cho. Trong đoạn văn có sử dụng trợ từ ( Gạch chân dưới trợ từ).

2 bình luận về “Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa.”

 1. Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong văn bản “Ông đồ” của tác giả Vũ Đình Liên.
  Câu 2: Một bài thơ khác thuộc phong trào Thơ Mới trong chương trình Ngữ văn 8 là “Hai đứa trẻ” của tác giả Xuân Quỳnh.
  Câu 3: Câu thơ cuối của đoạn thơ trên thuộc kiểu câu nghi vấn ( nhưng câu này không đc dùng để hỏi, mà là câu hỏi tu từ), tác dụng của việc sử dụng kiểu câu này là khiến người đọc suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi và cảm nhận sâu sắc hơn về nội dung của bài thơ.
  Câu 4: Trong đoạn thơ trên, tác giả thể hiện cảm xúc như tiếc nuối, cô đơn và thắc mắc về cuộc đời và cái chết. Việc không thấy “ông đồ xưa” khiến tác giả thấy cô đơn và những người đã mất đi để lại hồn ở đâu là câu hỏi thắc mắc của tác giả. Tác giả cảm nhận sâu sắc về sự thoáng qua của thời gian, sự đổi thay của cuộc sống và sự phù phiếm của những thứ trần tục. Tác giả nhấn mạnh rằng, cái chết không phải là sự kết thúc hoàn toàn mà tất cả những người đã mất vẫn còn ở lại trong tâm trí và ký ức của người sống. Việc đặt câu hỏi cuối cùng càng làm cho người đọc cảm nhận rõ hơn tình trạng tâm trạng của tác giả. Đoạn thơ trên thể hiện sự tiếc nuối, cô đơn và thắc mắc của tác giả về cuộc sống và cái chết. Tác giả đặt câu hỏi “Hồn ở đâu bây giờ?” như một lời thách thức đối với thời gian và cái chết, tác giả muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này và nhận thức rõ hơn về sự vô hình, bất diệt của những người đã mất. Tác giả cảm nhận sâu sắc về sự thoáng qua của thời gian và sự phù phiếm của những thứ trần tục.
  * Trợ từ trong đoạn văn trên là “càng” và “như”.

  Trả lời
 2. Câu 1 
  -Đoạn thơ trên trích trong văn bản “Ông Đồ”.
  -Tác giả”Vũ Đình Liên(1913-1996)quê gốc ở Hải Dương.Là nhà thơ lớp đầu tiên trong phong trào thơ mới,luôn nặng lòng với niềm hoài cổ.
  Câu 2
  -“Nhớ Rừng”của Thế Lữ
  Câu 4
  -Dạng thơ mang dáng dấp khách quan,kể,tả,mà không giấu nỗi ngậm ngùi.
  –    Câu hỏi tu từ
      “Những người muôn năm cũ
             Hồn ở đây bây giờ”
  ->Xót thương,nuối tiếc quá khứ
  =>Trân trọng nền văn hóa cổ truyền
  (Câu 4 tuii hoq bt rồi)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới