* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này!

* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này!
(Tắt đèn, Ngô Tất Tố)
*Câu hỏi: Xác định các câu nghi vấn có trong đoạn trích và cho biết chức năng của từng câu nghi vấn ấy

2 bình luận về “* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này!”

 1. \text{#A}
  $-$ Các câu nghi vấn : 
  $+$ U nhất định bán con đấy ư ?
  $+$ U không cho con ở nhà nữa ư ?
  $=>$ Chức năng ( 2 câu nghi vấn trên ) : Bộc lộ cảm xúc ( Cảm xúc : Tuyệt vọng )

  Trả lời
 2. Câu nghi vấn là câu có chứa dấu chấm hỏi: Câu 1: U nhất định bán con đấy ư: Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc, câu 2: u không cho con ở nhà nữa ư? tác dụng: phủ định

  Trả lời

Viết một bình luận