Đọc đoạn văn sau: Hãy can đảm lên con, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn

Đọc đoạn văn sau: Hãy can đảm lên con, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại. (Theo Ét-môn-đô đơ, Những tấm lòng cao cả, Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? Trong đoạn văn, bố muốn nói với con điều gì? Câu 2. Xác định từ ghép Hán Việt trong đoạn văn? Em hãy nêu dụng ý của tác giả khi sử dụng?
Câu 3. Tìm những từ đồng nghĩa với từ can đảm?
Câu 4. Trong quá trình nghỉ học chống dịch Covid-19, nhiều học sinh không tự giác học online hoặc trực tuyến mà ham mê vào mạng để chơi game hoặc chát nhóm…. Từ lời động viên khích lệ của bố En-ri-cô, em hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu nói lên nhận thức của em về việc học tập online và trực tuyến của học sinh?

1 bình luận về “Đọc đoạn văn sau: Hãy can đảm lên con, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn”

 1. 1.
  – PTBĐ chính: biểu cảm
  – Trong đoạn văn, bố muốn nói với con rằng:
  + Hãy can đảm lên
  2.
  – Từ ghép Hán Việt trong đoạn văn: đạo quân, trận địa, hoàn cầu, nhân loại
  => Dụng ý: tác giả muốn truyền cảm hứng cho con mình đồng thời cũng nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc học
  3.
  – Từ đồng nghĩa với can đảm: gan góc, gan dạ, can trường, quả cảm,…
  4.
  Trong đại dịch Covid-19 đang hoành hành thì việc học online là vô cùng cần thiết, ấy vậy mà có những em học sinh lại nhân cơ hội này mà bỏ bê việc học; đây là điều đáng trê trách. Chúng ta phải hiểu rằng, cho dù có học ở trường hay không thì chúng ta cũng cần phải chăm chỉ. Việc học là vô cùng quan trọng, học chính là tiếp thu kiến thức để xây dựng cho một tương lai tươi đẹp phía trước. Bởi vậy, hãy chăm chỉ học tập, nhất là trong khoảng thời gian khó khăn này.
  @LP

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới