Đọc kĩ 4 câu thơ đầu của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, tìm những động từ mạnh và đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật

Đọc kĩ 4 câu thơ đầu của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, tìm những động từ mạnh và đánh giá chung về nội dung và nghệ thuậtViết một bình luận

Câu hỏi mới