Đọc văn bản chương trình địa phương Bánh phồng Sơn Đốc và cho biết: 1. Nhận xét từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu trong Bánh phồng

Đọc văn bản chương trình địa phương Bánh phồng Sơn Đốc và cho biết:
1. Nhận xét từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu trong Bánh phồng Sơn Đốc.
2. Em hãy mô tả ngắn gọn lại quá trình làm bánh.
3. Cảm nhận của em về cảm xúc, tình cảm của nhà văn được gửi gắm trong văn bản này.
4. Kể tên 1 số loại đặc sản vùng Sơn Đốc mà em biết.Viết một bình luận

Câu hỏi mới