Đóng vai người chứng kiến kể lại câu chuyện lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo ( tự sự kết hệp với miêu tả và biểu cảm

Đóng vai người chứng kiến kể lại câu chuyện lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo ( tự sự kết hệp với miêu tả và biểu cảm )
giúp mik với các bạn ơi
cho hay nhất nha ! mấy bạn 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới