“Dù cho ta tới đây vào lúc nào ban ngày hay ban đêm,chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây,lay động lá cành,không ngớt tiếng rì

“Dù cho ta tới đây vào lúc nào ban ngày hay ban đêm,chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây,lay động lá cành,không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau”.
1.xác định và phân tích cấu tọa của câu văn ở trên và cho biết câu văn đó thuộc kiểu câu gìViết một bình luận

Câu hỏi mới