ê cho mình hỏi khi làm bài văn nghị luận thì phần đánh giá liên hệ mở rộng thường ở tb hay kb vậy

ê cho mình hỏi
khi làm bài văn nghị luận thì phần đánh giá liên hệ mở rộng thường ở tb hay kb vậy

2 bình luận về “ê cho mình hỏi khi làm bài văn nghị luận thì phần đánh giá liên hệ mở rộng thường ở tb hay kb vậy”

  1.    Phần liên hệ để ở thân bài hay kết bài cũng được, đó là do cách bạn trình bày. Có thể liên hệ chính bản thân trong phần thân bài, cũng có thể tự liên hệ trong kết bài.
    * Lưu ý: Nếu liên hệ ở phần thân bài rồi thì phần kết không cần nữa, và ngược lại nếu liên hệ ở phần kết bài rồi thì phần thân không cần nữa.
    $\color{Pink}{\text{#Keongotzzz}}$

    Trả lời

Viết một bình luận