Giúp mình với plssssssssssssss Bài 1: a, Cách làm bài văn nghị luận về 1 nhân vật trong đoạn truyện b, viết bài văn nghị luận

Giúp mình với plssssssssssssss
Bài 1:
a, Cách làm bài văn nghị luận về 1 nhân vật trong đoạn truyện
b, viết bài văn nghị luận trong 1 đoạn trích bất kì của văn bản lớp 8 học kì 1

1 bình luận về “Giúp mình với plssssssssssssss Bài 1: a, Cách làm bài văn nghị luận về 1 nhân vật trong đoạn truyện b, viết bài văn nghị luận”

Viết một bình luận