Hai câu ca dao tục ngữ về tôn trọng ngời khác có ý kiến cho rằng: tôn trọng người khác là hạ thấp mình em đáng hành hay khôn

Hai câu ca dao tục ngữ về tôn trọng ngời khác có ý kiến cho rằng:
tôn trọng người khác là hạ thấp mình
em đáng hành hay không thành với ý kiến đó vì sau

1 bình luận về “Hai câu ca dao tục ngữ về tôn trọng ngời khác có ý kiến cho rằng: tôn trọng người khác là hạ thấp mình em đáng hành hay khôn”

  1. em ko tán thành vì :
    ai cũng cần được tôn trọng, mình tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại mình. Khi mình tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác chứ không phải hạ thấp mình.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới