”Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý th

”Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người.”
Sử dụng biện pháp tu từ gì .
A.So sánh B.Nói giảm , nói tránh C, Nhân Hoá D,Điệp TừViết một bình luận

Câu hỏi mới