ho câu chủ đề:” Hiện nay nạn hút thuốc lá vẫn còn tồn tại ở trường học xung quanh ta” Hãy viết đoạn văn ( khoảng 7-9 dòng) tr

ho câu chủ đề:” Hiện nay nạn hút thuốc lá vẫn còn tồn tại ở trường học xung quanh ta” Hãy viết đoạn văn ( khoảng 7-9 dòng) trình bày suy nghĩ của em về tác hại cuả việc hút thuốc láViết một bình luận

Câu hỏi mới