I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. Làng Ku-ku-rêu chúng tôi nằm ven chân núi,

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.
Làng Ku-ku-rêu chúng tôi nằm ven chân núi, trên một cao nguyên rộng có những khe nước ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống. Phía dưới làng tôi là thung lũng Hoàng Thổ, là cánh thảo nguyên Ka-ra mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen và con đường sắt làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía tây.
(Ngữ văn 8 – tập 1)
Câu 1: (0.5 điểm) Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2: (0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới