Kể lại ngày tựu trường đầu tiên của em. ( Kết hợp với miêu tả và biểu cảm)

Kể lại ngày tựu trường đầu tiên của em. ( Kết hợp với miêu tả và biểu cảm)Viết một bình luận

Câu hỏi mới