kể về 1 khuyết điểm khiến bame(thầy cô buồn lòng)(văn tự sự sử dụng bp tu từ biểu cảm,miêu tả,ko chép mạng)

kể về 1 khuyết điểm khiến bame(thầy cô buồn lòng)(văn tự sự sử dụng bp tu từ biểu cảm,miêu tả,ko chép mạng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới