Kể về chuyến đi thăm lăng Bác và làng gốm xứ Bát Tràng (dài dài chút ạ) Hứa vote5*+tlhn ạ!! KH CHÉP MẠNG NHÉ!! Xin cảm ơn !!

Kể về chuyến đi thăm lăng Bác và làng gốm xứ Bát Tràng (dài dài chút ạ)
Hứa vote5*+tlhn ạ!!
KH CHÉP MẠNG NHÉ!! Xin cảm ơn !!Viết một bình luận

Câu hỏi mới