“Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm.” Có phải là câu ghép không? Cho biết mối quan hệ của các vế trong câu ghép.

“Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm.” Có phải là câu ghép không? Cho biết mối quan hệ của các vế trong câu ghép.Viết một bình luận

Câu hỏi mới