Khi chê trách một điều gì, để người nghe dễ tiếp nhận, người ta thường nói giảm nói tránh bằng cách phủ định điều ngược lại v

Khi chê trách một điều gì, để người nghe dễ tiếp nhận, người ta thường nói giảm nói tránh bằng cách phủ định điều ngược lại với nội dung đánh giá. Chẳng hạn, đáng lẽ nói Bài thơ của anh dở lắm thì lại bảo Bài thơ của anh chưa được hay lắm. Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh như thế để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau. Viết tầm 5 câu (hoặc hơn :)) không chép mạng ạViết một bình luận

Câu hỏi mới