Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái mi

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…
Câu 1(0.5 điểm) Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
Câu 2 (0.5 diểm) Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích ?
Câu 3(1.0 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 4(1.0 điểm) Cho thông tin Lan làm bài tập. Hãy tìm thêm tình thái từ để tạo một câu cầu khiến và một câu nghi vấn.
Giúp vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới