mở bài cho bài văn suy nghĩ về việc học vẹt học chay

mở bài cho bài văn suy nghĩ về việc học vẹt học chay

1 bình luận về “mở bài cho bài văn suy nghĩ về việc học vẹt học chay”

  1. Mở bài :
    Mỗi chúng ta là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì thế việc học tập của ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nước nhà. Tuy nhiên, hiện nay hiện tượng học sinh học tủ, học vẹt đang diễn ra ngày càng nhiều

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới