mọi người giải thích giúp em với ạ thế nào là thuyết minh và thế nào là giới thiệu ?

mọi người giải thích giúp em với ạ
thế nào là thuyết minh và thế nào là giới thiệu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới