Nếu em là người đứng đầu của một nước, em sẽ làm gì để đất nước giữ đc hoà bình, k có chiến tranh (Gạch ý là đc k câng đoạn v

Nếu em là người đứng đầu của một nước, em sẽ làm gì để đất nước giữ đc hoà bình, k có chiến tranh
(Gạch ý là đc k câng đoạn văn đâu ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới