Nếu phải trình bày một món ăn thì em sẽ trình bày như thế nào? => Giúp mình với

Nếu phải trình bày một món ăn thì em sẽ trình bày như thế nào?
=> Giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới