Nêu ra hoàn cảnh và tình cảm của cụ Bơ-men đối với Giôn – xi

Nêu ra hoàn cảnh và tình cảm của cụ Bơ-men đối với Giôn – xiViết một bình luận

Câu hỏi mới