nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện ‘vết nứt và con kiến’và rút ra bài học(chỉ cần ghi mở bài thôi ạ) không chép mạ

nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện ‘vết nứt và con kiến’và rút ra bài học(chỉ cần ghi mở bài thôi ạ) không chép mạngViết một bình luận

Câu hỏi mới