Nếu tâm trạng của Lão Hạc trên đọan trên(khốn nạn…. Lừa nó!)

Nếu tâm trạng của Lão Hạc trên đọan trên(khốn nạn…. Lừa nó!)Viết một bình luận

Câu hỏi mới