NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn th

NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh: “Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.” Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: “Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”. Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
Câu 1 phương thức biểu đạt
Câu 2 hãy xác định kiểu câu chia theo mục đích nói : ” tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền lớn đến như thế?”
Câu 3 hãy xác định mục đích nói của hành động nói trong hai câu sau: ” Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”.
Câu 4 qua câu “Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Em thấy nhà vua như thế nào?
Câu 5 em hãy đặt nhan đề khác phù hợp với văn bản trên.
Giúp Em Nhanh Mọi Người Ơi ,Em cam on ạViết một bình luận

Câu hỏi mới