nhanh ạ Cho đoạn trích sau: Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay : – Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ ! –

nhanh ạ
Cho đoạn trích sau:
Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay :
– Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ !
– Cụ bán rồi ?
– Bán rồi. Họ vừa bắt xong.
Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện :
Thế nó cho bắt à ?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão khóc mếu như con nít. Lão hu hu khóc
(Ngữ Văn 8 – tập 1, trang 41,42)
1. Đoạn trích được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
2. Liệt kê những từ tượng hình, tượng thanh có trong đoạn trích? Nêu tác dụng?
3. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão khóc mếu như con nít Phân tích cấu tạo của câu ghép? Nêu mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép?Viết một bình luận

Câu hỏi mới