Những con người khỏe mạnh, một giây chỉ thoáng qua có phải câu ghép không ạ?

Những con người khỏe mạnh, một giây chỉ thoáng qua có phải câu ghép không ạ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới