Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: ” Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm

Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: ” Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt.”Viết một bình luận

Câu hỏi mới