Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu(Tức nước vỡ bờ) và nhân vật Lão Hạc(Lão Hạc) và Bé Hồng(trong lòng mẹ)

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu(Tức nước vỡ bờ) và nhân vật Lão Hạc(Lão Hạc) và Bé Hồng(trong lòng mẹ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới