cảm nhận nỗi nhớ quê hương trong lòng tác giả ở bài thơ quê hương của Tế hanh

cảm nhận nỗi nhớ quê hương trong lòng tác giả ở bài thơ quê hương của Tế hanh

1 bình luận về “cảm nhận nỗi nhớ quê hương trong lòng tác giả ở bài thơ quê hương của Tế hanh”

  1. Trong bài thơ “Quê hương” của Tế hanh, tác giả miêu tả rõ cảm nhận nỗi nhớ quê hương trong lòng mình. Họ nhắc đến những kỉ niệm tưởng nhớ về quê hương của mình, và cảm thấy một sự nhớ muộn, mong muốn trở lại quê hương để tìm lại niềm vui và an toàn của tuổi thơ

    Trả lời

Viết một bình luận