Cần giải gấp “Cụ ôm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác công thấy cụ trong căn phòng của cụ ở tầng d

Cần giải gấp

“Cụ ôm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác công thấy cụ trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và – em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường….. ốm nặng

(Trích – Ngữ văn 8, tập 1)

Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Nói về người nào? Nói về điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới