Câu 1: Bạn nghĩ sao về việc tình trạng săn bắt thú rừng hiện nay? Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng săn bắt thú

Câu 1: Bạn nghĩ sao về việc tình trạng săn bắt thú rừng hiện nay?

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng săn bắt thú rừng quý hiếm đang ở mức báo động?

Câu 3: Để ngăn chặn tình trạng săn bắt thú rừng quý hiếm hiện nay?
Viết một bình luận