Câu 1 Tìm và nêu rõ tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình trong hai câu thơ sau: Thân gầy guộc,lá

Câu 1

Tìm và nêu rõ tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình trong hai câu thơ sau:

Thân gầy guộc,lá mong manh

Mà sao nên lũy,nên thành trẻ ơi

(Nguyễn duy,tre việt nam)

1 bình luận về “Câu 1 Tìm và nêu rõ tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình trong hai câu thơ sau: Thân gầy guộc,lá”

 1. – Thân gầy guộc , lá mong manh
  Mà sao nên lũy , nên thành tre ơi .
  + Sử dụng từ tượng hình : gầu guộc , mong manh
  + Tác dụng : để nói nên hình dáng , cấu trúc của cây tre ( thân hình gầy , yếu ớt ) , mặc dù vậy nhưng nó vẫn nên thành nên lũy chứng tỏ tre rất mạnh mẽ và bất khuất .
  Chúc học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới