Chà! Giá quẹt một qua diêm mà sưởi cho đơx rét một chút nhỉ? Tình thái từ nhỉ ở đây chỉ câu cầu khiến hay câu nghi vấn vậy

Chà! Giá quẹt một qua diêm mà sưởi cho đơx rét một chút nhỉ? Tình thái từ nhỉ ở đây chỉ câu cầu khiến hay câu nghi vấn vậy mnViết một bình luận

Câu hỏi mới