đoạn văn tống phân hợp khoảng 12 câu để chứng minh nhận xét sau : Chị Dậu trong đoạn trích tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô

đoạn văn tống phân hợp khoảng 12 câu để chứng minh nhận xét sau : Chị Dậu trong đoạn trích tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố là người phụ nữ yêu thương chồng và có sức sông tiềm tàng, mạnh mẽ



Viết một bình luận

Câu hỏi mới