em hãy viết một đoạn văn kể vể một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân hoặc một người bạn trong đoạn vane ấy ít nhấ

em hãy viết một đoạn văn kể vể một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân hoặc một người bạn trong đoạn vane ấy ít nhất một trợ từ một thán từ một tình thái từ gạch chân các từ đó văn mẫuViết một bình luận

Câu hỏi mới